Psychologenpraktijk De Brede Aa

Psychologenpraktijk De Brede Aa is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met klachten op verschillende gebieden. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende klachten zijn:

 • angsten en/of paniekklachten
 • trauma’s en onverwerkte levenservaringen en/of verlieservaringen
 • fobieën
 • jaloezie
 • spanningsklachten
 • stemmingsproblemen, bijvoorbeeld langdurige somberheid of stemmingswisselingen
 • depressieve klachten
 • minderwaardigheidsgevoelens en gebrek aan zelfvertrouwen
 • assertiviteitsproblemen
 • eetproblemen
 • slaapproblemen
 • lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak is gevonden
 • moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, collega’s en/of anderen
 • werk gerelateerde problemen
 • burn-out
 • identiteitsproblemen
 • persoonlijkheidsproblemen
 • ontwikkelingsproblemen, bijvoorbeeld AD(H)D en Autisme
 • gedrags- en opvoedingsproblemen

 

Afhankelijk van de aard van de klachten, kan een behandeling kort- of langer durend zijn. Kortdurende behandeling kan bijvoorbeeld geschikt bevonden worden na het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Deze behandeling vindt vaak plaats in de Basis Generalistische GGZ (BGGGZ). Langer durende behandeling is meestal van toepassing wanneer de psychische problemen langere tijd bestaan, en/of complex van aard zijn. Er wordt dan vaak gewerkt met psychotherapie in de Specialistische GGZ (SGGZ), zie ook het thema: Therapievormen.

De behandeling in Psychologenpraktijk De Brede Aa wordt uitgevoerd door een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en/of psychotherapeut en kan zowel individueel als in breder verband (groep, gezin, relatie, ouders) plaatsvinden. De methodieken die worden toegepast zijn gebaseerd op theorieën die wetenschappelijk zijn getoetst. Dit op criteria van doelmatigheid en effectiviteit, deze methoden noemt men ook wel ‘evidence based’.

Psychologenpraktijk De Brede Aa is telefonisch bereikbaar tussen 09.00u en 17.00u. Wanneer wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon aan te nemen dan kunt u een voicemail bericht inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Psychologenpraktijk De Brede Aa beschikt niet over een crisisdienst. Voor hulpvragen buiten kantoortijden of bij afwezigheid van uw psycholoog, verwijzen wij naar uw huisarts of de huisartsenpost.


Heeft u verdere vragen, twijfels of opmerkingen? Neem contact met ons op.