Aanmeldprocedure

Nieuwe aanmeldingen  

Bij psychische klachten gaat u eerst naar de huisarts. Veel huisartsen werken samen met een praktijkondersteuner, de POH-GGZ. Samen vormen zij de Basis GGZ. Zij bepalen of er mogelijk sprake is van een psychiatrische stoornis volgens de DSM-IV (internationaal het meest gebruikte classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen). Wanneer zij een stoornis op basis van de DSM-IV vermoeden en behandeling door een psycholoog wenselijk vinden, dan verwijst de huisarts door naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

U kunt zich zowel via email als telefonisch aanmelden bij onze praktijk. Vervolgens wordt er na enkele dagen met u contact opgenomen. In uw eerste gesprek wordt samen met de psycholoog op basis van de informatie van de huisarts uw verhaal besproken. Samen wordt bepaald wat er aan de hand kan zijn, ook wordt een behandelplan opgesteld.

Generalistische Basis GGZ (hiervoor kunt u niet bij ons terecht!)

De voorwaarden om behandeling aan te gaan in de Generalistische Basis GGZ zijn dat uw huisarts u heeft verwezen naar deze vorm van GGZ en tevens dat de huisarts een DSM-diagnose heeft vastgesteld (al dan niet in overleg met de praktijkondersteuner). Als er sprake is van een DSM-diagnose dan wordt de behandeling (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Vallen de klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen of fobieën dan wordt dat vanaf 2014 onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Deze zorg, wordt zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door zorgverzekeraars. Betaling van deze zorg gebeurt door de cliënt zelf en loopt per sessie. Een dergelijke sessie kost 85 euro. De betalingstermijn loopt tot 7 dagen na de sessie en wordt strikt gehandhaafd.

Gespecialiseerde GGZ

Wanneer uw huisarts u heeft doorverwezen naar de Gespecialiseerde GGZ, kan het zijn dat u al eerder gesprekken heeft gehad bij een andere hulpverlener. U kunt ook direct worden doorverwezen naar deze GGZ vorm. In ieder geval heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig voordat de behandeling van start gaat, met daarin een vermelding van wat de door de huisarts vermoede (DSM-IV) stoornis is. Er moet ook duidelijk vermeld staan dat u naar de Gespecialiseerde GGZ bent doorverwezen.

Gespecialiseerde GGZ wordt, op enkele uitzonderingen na, in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd volgens het zogenaamde Zorgprestatiemodel (ZPM). De ZPM-factuur wordt periodoek  enkelen weken tot maanden) en na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. U ontvangt daarvan een betalingsoverzicht van uw Zorgkostenverzekeraar. Zoals eerder vermeld, valt de zorg in de Gespecialiseerde GGZ onder het verplichte eigen risico.

Er kan een wachttijd van meerdere maanden bestaan voordat behandeling in de Gespecialiseerde GGZ van start kan gaan. Klikt u hier voor een inschatting van de actuele wachttijden.

Eigen risico

Belangrijk om te weten is dat alle Nederlandse volwassenen jaarlijks een eigen risico hebben van 385 euro voor het gebruik van zorg. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben geen eigen risico.
Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Niet nagekomen afspraak

Sinds enkele jaren worden niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak niet meer vergoed. De zorgverleners moeten de kosten zelf (particulier) bij hun cliënten in rekening te brengen. Voor Psychologenpraktijk de Brede Aa geldt dat een niet nagekomen of te laat afgemelde (minder dan 24 uur voor de afspraak) afspraak in rekening zal worden gebracht. Hiervoor geldt een bedrag van €40,- (per sessie, voor een dubbele sessie geldt een dubbel tarief). Let wel, dit geldt ook bij ziekte.