Klachten

Wanneer u klachten heeft, kunt u die het beste eerst met uw behandelaar bespreken. Er kan sprake zijn van een misverstand dat in een gesprek kan worden uitgepraat. Als de behandelaar en u er samen niet uit kunnen komen is het mogelijk om met één van de directe collega’s de klacht te bespreken en te bekijken of er tot een werkbare oplossing gekomen kan worden.

Wanneer dit niet tot tevredenheid zou lukken dan kunt u van de volgende mogelijkheden gebruik maken:

U kunt de klachtencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) benaderen waarna uw klacht kan worden voorgelegd aan het College van Toezicht;

U kunt contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO), wanneer uw psycholoog hierbij aangesloten is;

U kunt een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Actuele adressen en andere informatie kunt u vinden op de site van het NIP: https://www.psynip.nl/het-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/