Privacystatement

PRIVACYSTATEMENTS

Hieronder vindt u achtereen volgens het Privacystatement van

-  Psychologenpraktijk T. Meeuwissen

-  Psychologenpraktijk C.P.M. van Dijk

Privacystatement Psychologenpraktijk T. Meeuwissen

Psychologenpraktijk T. Meeuwissen, gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55550517 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe T. Meeuwissen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. 1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie T. Meeuwissen persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van T. Meeuwissen;
 3. bezoekers van website https://www.psychologenpraktijkdebredeaa.nl
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van T. Meeuwissen;
 5. alle overige personen die met T. Meeuwissen contact opnemen of van wie T. Meeuwissen persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. 2.     Verwerking van persoonsgegevens

T. Meeuwissen verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 

 1. 3.     Doeleinden verwerking

T. Meeuwissen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. 4.     Rechtsgrond

T. Meeuwissen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. 5.         Verwerkers

T. Meeuwissen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van T. Meeuwissen persoonsgegevens verwerken.

T. Meeuwissen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. 6.         Persoonsgegevens delen met derden

T. Meeuwissen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. T. Meeuwissen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. 7.         Doorgifte buiten de EER

T. Meeuwissen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

 1. 8.         Bewaren van gegevens

T. Meeuwissen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. T. Meeuwissen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

 1. 9.         Wijzigingen privacystatement

T. Meeuwissen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van T. Meeuwissen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. 10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht T. Meeuwissen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met T. Meeuwissen door een e-mailbericht te sturen naar tmeeuwissen@ppdebredeaa.nl  

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop T. Meeuwissen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met T. Meeuwissen door een e-mailbericht te sturen naar tmeeuwissen@ppdebredeaa.nl  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Contactinformatie Psychologenpraktijk T. Meeuwissen

Post/ Bezoekadres:
Psychologenpraktijk T.Meeuwissen
Nieuwe Heilaarstraat 34
4813AS Breda
 
T  06-18538350
tmeeuwissen@ppdebredeaa.nlwww.ppdebredeaa.nl

 

PRIVACYSTATEMENT Praktijk C.P.M. van Dijk

 

Praktijk C.P.M. van Dijk, (hierna genoemd C.P.M. van Dijk) gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55554873, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe C.P.M. van Dijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. 1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie C.P.M. van Dijk persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten en zijn/haar ouders;
 2. bezoekers aan de praktijk van C.P.M. van Dijk;
 3. bezoekers van de website van C.P.M. van Dijk;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van C.P.M. van Dijk;
 5. alle overige personen die met C.P.M. van Dijk contact opnemen of van wie C.P.M. van Dijk  persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 6. opleidelingen

 

 1. 2.     Verwerking van persoonsgegevens

C.P.M. van Dijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een cliënt (of zijn/haar ouders) zelf persoonlijk in het aanmeldformulier heeft genoteerd of (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. c.      tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van C.P.M. van Dijk (www.psychologenpraktijkdebredeaa.nl) zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. tijdens behandeling middels e-health
 5. tijdens video-opnames waarvoor schriftelijk toestemming van cliënt is verkregen.

 

 1. 3.     Doeleinden verwerking

C.P.M. van Dijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.psychologenpraktijkdebredeaa.nl; 

 

 1. 4.     Rechtsgrond

C.P.M. van Dijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. 5.         Verwerkers

C.P.M. van Dijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van C.P.M. van Dijk persoonsgegevens verwerken. C.P.M. van Dijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. 6.         Persoonsgegevens delen met derden

C.P.M. van Dijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. C.P.M. van Dijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. 7.         Doorgifte buiten de EER

C.P.M. van Dijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt C.P.M. van Dijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. 8.         Bewaren van gegevens

C.P.M. van Dijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. C.P.M. van Dijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

 1. 9.         Wijzigingen privacystatement

C.P.M. van Dijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van C.P.M. van Dijk gepubliceerd (www.praktijk076.nl). Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. 10.      Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht C.P.M. van Dijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met C.P.M. van Dijk door een e-mailbericht te sturen naar cvandijk@ppdebredeaa.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop C.P.M. van Dijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met C.P.M. van Dijk door een e-mailbericht te sturen naar cvandijk@ppdebredeaa.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).