Belangrijke informatie

Belangrijke informatie voor ouders, niet getrouwd en/ of zonder geregistreerd partnerschap.

Wettelijk is vastgelegd dat kinderen van bovengenoemde ouders pas uitgenodigd mogen worden voor een intakegesprek als beide ouders hiertoe schriftelijk toestemming hebben gegeven. (zie hieronder)

De hulpverlening start altijd met een intake, die één of meer gesprekken in beslag kan nemen. In zo’n gesprek komen de reden voor aanmelding, de ontwikkeling van het kind en de thuissituatie aan bod. Zo proberen we ons een beeld te vormen van de sterke – en minder sterke kanten van het kind/ de jongere en we gaan na wat wij als psycholoog/ psychotherapeut voor uw kind/ jongere kunnen betekenen.

Na de intake stelt de hulpverlener een behandelplan op waarin de behandeldoelen beschreven staan en de methodieken (b.v. gesprek, cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie) die gebruikt kunnen gaan worden. Dit behandelplan wordt voorgelegd aan beide ouders. Wanneer het behandelplan, ondertekend door beide ouders, is teruggestuurd dan neemt de psycholoog/ psychotherapeut contact op om vervolgafspraken te maken.