Cora van Dijk: klinisch psycholoog, orthopedagoog-generalist

Cora-van-Dijk.jpg

Na mijn studie pedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb ik gewerkt binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. De eerste jaren bij de Mark/GGZ Breburg, te Breda, gevolgd door Herlaarhof/Reinier van Arkel te Veldhoven/Vught. Binnen de GGZ heb ik gedurende ruim 20 jaar ervaring opgedaan op het gebied van zowel psychologisch onderzoek als behandelingen bij kinderen, jeugdigen en volwassenen.
In verband met opleidingsmogelijkheden (Cognitieve gedragstherapie en EMDR) heb ik destijds mijn werkzaamheden voortgezet bij Herlaarhof alwaar ik mij verder gespecialiseerd heb in trauma-problematiek (trauma’s als gevolg van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en adoptieproblematiek). Naast individuele traumadiagnostiek en traumabehandelingen, werkte ik met groepen, gericht op emotie-regulatieproblematiek en met groepen van slachtoffers van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (waaronder loverboy-slachtoffer-problematiek). Hierbij vind ik het een uitdaging om samen met het kind, de jongere en de ouders, te zoeken naar hun kracht om met hun traumatische ervaringen en problemen om te gaan.

In 2011 heb ik de overstap gemaakt van de GGZ naar een eigen eenmanspraktijk. Na 4 jaar met collega’s de Psychologenpraktijk de Brede Aa gevormd te hebben, ben ik sinds oktober 2016 met mijn praktijk verhuisd naar Breda. Hier werk ik samen met 2 andere vrijgevestigde psychotherapeuten/klinisch psychologen, onder de naam Praktijk 076, gespecialiseerd in het werken met kinderen en jeugdigen.

AGB codes:

-      Zorgverlener: 94 010500

-      Praktijk: 94 059573

Kamer van Koophandel: 55554873

Ik beschik over de volgende registraties:

-      Gz-psycholoog (BIG): 29049645125

-      Klinisch psycholoog (BIG): 29049645125

-      Registerpsycholoog NIP

-      EMDR Practitioner (VEN)

-      Cognitief gedragstherapeut (kinder- en jeugd) (VGCT)

-      Orthopedagoog generalist (NVO)

Daarnaast ben ik lid van de volgende beroepsverenigingen:

-      NIP (Nederlands Instituut van Psychologen);

-      VGCT (Vereniging voor Cognitieve gedragstherapie);

-      NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen)

-      VEN (Vereniging EMDR Nederland).

-      Klinisch psycholoog (BIG)

-      Registerpsycholoog NIP

-      EMDR Practitioner (VEN)

-      Cognitief gedragstherapeut (kinder- en jeugd) (VGCT)

-      Orthopedagoog generalist (NVO)