Wachttijd

Na aanmelding via het aanmeldformulier op de website, telefonisch of per brief nemen wij binnen enkele werkdagen contact met u op om te kijken of wij aan de hulpvraag kunnen voldoen. Vervolgens komt u op de wachtlijst en nemen wij contact op zodra u aan de beurt bent. Vanaf het eerste gesprek bent u dan in behandeling; er is dan niet nog een wachttijd.

Generalistische Basis GGZ: (hiervoor kunt u niet bij ons terecht!)

  • Neemt u voor advies of een gerichte verwijzing contact op met uw verwijzer of ziektekostenverzekeraar.

Gespecialiseerde GGZ:

  • Psychotherapie kinderen en jongeren: meer dan 3 maanden.
  • Psychotherapie volwassenen: meer dan 3 maanden.

Op dit moment is het niet mogelijk om aan te melden wegens te lange wachttijden.

Dit geldt zowel voor:

  • Psychotherapie  voor Kinderen en Jeugd.
  • Specialistische behandeling voor volwassenen.

U kunt met uw verwijzer of met uw ziektekostenverzekeraar contact opnemen voor een goed alternatief.

U kunt ook zelf zoeken op www.kiezenindeGGZ.nl