Therapievormen

In Psychologenpraktijk De Brede Aa wordt psychologische zorg geboden in de eerste- en tweede lijn. Zowel in de eerste- als tweede lijn wordt gebruik gemaakt van meerdere methodieken, zoals bijvoorbeeld van cognitieve gedragstherapie, EMDR, schemagerichte therapie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness. Psychologenpraktijk De Brede Aa biedt psychologische zorg voor volwassenen, jongeren en kinderen.

Bij jongere kinderen wordt veel gebruik gemaakt van spel en andere creatieve middelen. Spel sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en biedt voor hen een veilig kader om betekenis te geven aan hun problemen en er een uitweg uit te vinden. Praten over problemen is vaak te moeilijk of te bedreigend. De therapeut biedt het kind de gelegenheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt om nieuwe inzichten te verwerven. Het kind wordt geholpen bij het herstel van eigen vermogens, zoals zelfvertrouwen, flexibiliteit en het ervaren van plezier. Bij oudere kinderen en adolescenten neemt het praten over de problemen en oplossingen een steeds belangrijkere plaats in.

Heeft u vragen, twijfels of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.