Maak voor een persoonlijke aanvraag gebruik van onderstaand contactformulier:

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op

Voor de vergoeding door de gemeente of uw ziektekostenverzekeraar is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist en/of de gemeente (bij kinderen onder de 18 jaar). Na het verkrijgen van de verwijsbrief kunt u uzelf of uw kind aanmelden bij onze praktijk middels het digitale aanmeldformulier. Vervolgens nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om verdere afspraken te maken. Bij het eerste gesprek dient u uw verwijsbrief, identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen.

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de klachten en de hulpvragen geïnventariseerd.
Daarna wordt afhankelijk van de klachten gestart met de behandeling of volgen enkele vervolggesprekken waarin o.a. uw levensloop en huidige leefsituatie worden doorgenomen. Ook kunnen vragenlijsten worden afgenomen. In sommige gevallen wordt u voor specialistisch onderzoek naar een andere hulpverlener doorverwezen, bijvoorbeeld een psychiater of neuropsycholoog. Indien nodig, bijvoorbeeld bij gebruik van medicatie, is er samenwerking mogelijk met de huisarts of een andere hulpverlener. Ook kan het zijn dat hulp elders geadviseerd wordt. Dit gebeurt in overleg. 

Ja Nee
Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Samenwonend
Gescheiden
Moeder
Vader
Beide ouders
Anders, nl.

Wij zijn als psychologen wettelijk verplicht om voor een eerste afspraak en verder onderzoek en/of behandeling van kinderen onder 16 jaar, schriftelijk toestemming te hebben van beide ouders. Wij verzoeken de ouder die het kind/de jongere aanmeldt daarom om via deze link het toestemmingsformulier te downloaden en te printen.

Wanneer dit formulier met de benodigde handtekeningen bij ons binnen is, kan er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

- -
Man Vrouw
Huisarts Bedrijfsarts Medisch specialist


Ja Nee
Ja Nee

Binnen enkele dagen wordt er persoonlijk contact met u opgenomen.

Vul a.u.b. een e-mailadres in