Maak voor een persoonlijke aanvraag gebruik van onderstaand contactformulier:

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op

Voor de vergoeding door de gemeente of uw ziektekostenverzekeraar is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist en/of de gemeente (bij kinderen onder de 18 jaar). Na het verkrijgen van de verwijsbrief kunt u uzelf of uw kind aanmelden bij onze praktijk middels het digitale aanmeldformulier. Vervolgens nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om verdere afspraken te maken. Bij het eerste gesprek dient u uw verwijsbrief, identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas mee te nemen.

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de klachten en de hulpvragen geïnventariseerd.
Daarna wordt afhankelijk van de klachten gestart met de behandeling of volgen enkele vervolggesprekken waarin o.a. uw levensloop en huidige leefsituatie worden doorgenomen. Ook kunnen vragenlijsten worden afgenomen. In sommige gevallen wordt u voor specialistisch onderzoek naar een andere hulpverlener doorverwezen, bijvoorbeeld een psychiater of neuropsycholoog. Indien nodig, bijvoorbeeld bij gebruik van medicatie, is er samenwerking mogelijk met de huisarts of een andere hulpverlener. Ook kan het zijn dat hulp elders geadviseerd wordt. Dit gebeurt in overleg.