Behandelmethodieken

Onderstaande behandelmethodieken zijn in de Basis Generalistische GGZ en Specialistische GGZ.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is gevormd na het samengaan van twee therapeutische stromingen. Waar cognitieve therapie zich vooral richt op de invloed van het denken op het gevoelsleven en op het gedrag, richt gedragstherapie zich op het (problematische) gedrag of handelen. Cognitieve gedragstherapie is een inmiddels zeer gerenommeerde, gecombineerde vorm van therapie die zowel de manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als de manier van gedrag en handelen. In de behandeling staat de interactie tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal.

Voor meer informatie zie: www.vgct.nl


EMDR
EMDR voluit Eye Movement, Desensitisation and Reprocessing is in 1987 door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro ontdekt als een werkzame methode in traumabehandeling en is tegenwoordig in de landelijke behandelrichtlijnen opgenomen als een effectief bewezen en eerste keus behandelmethode in de behandeling van posttraumatische stress-stoornissen.
Lange tijd was de precieze werking van EMDR onbekend, terwijl wel duidelijk was dat de methode zeer effectief was en snel tot verbetering van klachten leidde. Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat een nare herinnering in het korte termijn geheugen oftewel werkgeheugen wordt geladen. De capaciteit van het werkgeheugen is slechts gering. Als daarnaast ook nog een andere taak moet worden uitgevoerd, zoals het volgen van oogbewegingen, gaat dit ten koste van het vasthouden van het beeld van de nare herinnering. De nare herinnering wordt minder levendig en de emotionele lading neemt af. Het veranderde beeld dat minder emotioneel beladen is wordt vervolgens in het lange termijn geheugen weggeschreven, en wordt hiermee een herinnering als andere herinneringen. Het kan nog steeds verdrietig zijn om er aan terug te denken, maar het beeld beheerst niet meer je leven. Bovendien verandert ook vaak de betekenis die aan het beeld was verbonden.
EMDR is effectief gebleken bij traumatische ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen, depressies, fobieën, persoonlijkheidskenmerken/ negatieve overtuigingen over jezelf en (fantoom)pijn.
EMDR kan ook worden toegepast op vroegkinderlijke ervaringen waaraan we geen bewuste herinneringen meer hebben. Alle ervaringen liggen namelijk opgeslagen in ons lichaam en we kunnen via deze weg met EMDR een proces op gang brengen, zodat zelfs gebeurtenissen voor het derde levensjaar (die vaak hebben geleid tot jarenlange automatische dysfunctionele gedachten- en gedragspatronen) aanpakken.

Voor meer informatie zie: www.emdr.nl


Schema Gerichte Therapie
Schema gerichte therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die effectief is gebleken in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. In de therapie wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in patronen (ook wel schema’s genoemd) die aan de problematiek ten grondslag liggen. Schema’s bepalen hoe men kijkt naar zichzelf, naar anderen en naar de wereld om ons heen. Het herkennen van de schema’s door middel van registreren is een eerste stap in het veranderingsproces. Met gedragsmatige, cognitieve en ervaringsgerichte technieken wordt de problematiek behandeld. Daarbij wordt ingegaan op de dagelijkse leefsituatie en de traumatische ervaringen uit de kindertijd. Deze therapie richt zich zowel op vermindering van symptomen, als op het ingrijpen op het niveau van de persoonlijkheid.

Voor meer informatie zie: www.schematherapie.nl


Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze vorm van therapie wordt niet langer gekeken naar de aard of de oorzaak van het probleem. De focus ligt op de door de cliënt gewenste situatie in de toekomst: de oplossingen staan centraal. Met behulp van vragen wordt je aangespoord om na te denken over een leven zonder het probleem, de mogelijke oplossingen worden verkend. De informatie en gedachten hierover helpen om samen te bekijken hoe men de desgewenste situatie kan bereiken en welke stappen daarin al zijn gezet. Deze methodiek gaat uit van de krachten die iedere mens in zich heeft. Samen nagaan wat wel goed gaat, geeft vertrouwen om volgende stappen te zetten.

Voor meer informatie zie: www.oplossingsgericht.nu

Mindfulness

Mindfulness betekent letterlijk ‘opmerkzaamheid’. Het is een moderne toepassing van meditatie-oefeningen om tot een bepaalde vorm van bewustheid te komen die we mindfulness noemen. Mindfulness wordt tegenwoordig veel gebruikt in trainingen en therapieën gericht op het leren omgaan met stress, angst, pijn, depressie en ziekte. Veel klachten die mensen ervaren blijven in stand door angst voor wat er op dit moment is. Klachten en nare gedachten moeten zo snel mogelijk weg. Daardoor ontstaat er een gevecht met dat wat er is waardoor klachten in stand blijven of zelfs erger worden. Zo ook kunnen oordelen over ‘hoe het zou moeten zijn’ veel stress veroorzaken. Door de door ons geboden mindfulness based cognitive therapie wordt je je meer bewust van alles wat zich voordoet in het hier en nu, zonder daarover te oordelen of het te willen veranderen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze vorm van therapie goed werkt en dat de positieve effecten ook op de lange termijn stand houden Een therapie met mindfulness laat positieve effecten zien bij mensen met angststoornissen, depressies en slaapproblemen, chronische pijn, hartklachten, maagdarmproblemen. Ook bij mensen zonder specifieke klachten verbetert mindfulness de kwaliteit van leven aanzienlijk.

Voor meer informatie zie: www.verenigingvoormindfulness.nl