Welke hulp is voor u geschikt?

Vanaf 1 januari 2015 wordt er onderscheid gemaakt tussen psychologische hulpverlening voor kinderen tot 18 jaar en volwassenen. De zorg voor kinderen en jeugd valt sinds 1 januari 2015 onder de verantoordeijkheid van de gemeenten. De zorg voor volwaassenen wordt ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. Psychologenpraktijk De Brede Aa biedt beiden.

Zorg voor kinderen en jeugd tot 18 jaar.
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Vanaf dan vallen de jeugdzorg en jeugd-GGZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Psychologische behandelingen van kinderen en jeugdigen worden dan niet meer door de zorgverzekeraar vergoed, maar door de gemeente.
Praktijk C.P.M. van Dijk/ Psychologenpraktijk de Brede Aa, heeft zorgcontracten gesloten met verschillende gemeenten. Er is een contract met de regio West-Brabant Oost, bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Er is ook een contract met de regio West-Brabant West, bestaande uit de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
De hierboven genoemde gemeenten vergoeden alle zorg die ik lever voor kinderen tot 18 jaar volledig. U hoeft hiervoor dus zelf niets te betalen.
U heeft, voorafgaande aan de behandeling, wel een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of van de gemeente.
Ook als u buiten onze regio woont, dan kunt u terecht bij Praktijk C.P.M. van Dijk/Psychologenpraktijk de Brede Aa. De verwijzer (huisarts of medisch specialist) moet dan wel specifiek naar ons verwijzen en u heeft een beschikking (goedkeuring) nodig van uw gemeente.


Zorg voor volwassenen

Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ is toegankelijk voor iedereen met een officiële DSM-diagnose. Binnen de Generalistische Basis GGZ vindt bijvoorbeeld behandeling plaats van depressieve klachten, angstproblemen, gevoelens van onzekerheid en eenmalig trauma. Er is sprake van lichte tot matig ernstige, niet complexe psychische problematiek bij volwassenen, jongeren of kinderen. Ook echtparen en gezinnen kunnen bij de praktijk terecht. In de eerste lijn worden de klachten en problemen in kaart gebracht en wordt een diagnose gesteld en een behandelvoorstel gedaan. Vervolgens wordt samen gekeken naar de factoren die de klachten en problemen in stand houden, om ze vervolgens te leren hanteren of op te lossen.

In de Generalistische Basis GGZ biedt de psycholoog gesprekstherapie. Meestal is deze gesprekstherapie kortdurend, waarbij het aantal sessies afhangt van de door de huisarts gestelde indicatie:‘kort’, ‘middel’ of ‘intensief’. De psycholoog in de Generalistische Basis GGZ geeft advies en kortdurende psychologische hulp. Het gesprek met de psycholoog duurt gemiddeld 45 minuten en vindt gemiddeld één keer per week of per twee weken plaats. Echtpaar- of gezinsgesprekken kunnen 1,5 uur duren.

Gespecialiseerde GGZ

Binnen de Gespecialiseerde GGZ vindt ook behandeling plaats van depressieve stoornissen, angststoornissen, waaronder complexe posttraumatische stress-stoornissen. Veelal is er naast mogelijk aanwezige klinische syndromen (dit zijn omschreven symptomen die in een bepaalde ernst en duur aanwezig zijn) ook sprake van persoonlijkheidsproblematiek of is er sprake van meer dan één diagnose. In Gespecialiseerde GGZ wordt veelal gewerkt met psychotherapie.

Met behulp van psychotherapie kunnen volwassenen, jongeren of kinderen de zaken waar zij tegenaan lopen overwinnen. In andere situatie kunnen zij bepaalde beperkingen leren accepteren en nieuwe vooruitzichten in het leven vinden. Psychotherapie helpt om gevoelens, gedachten en gedrag die samengaan met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met beperkingen, waardoor klachten zullen verminderen of zelfs verdwijnen.